Misió

El Club Hoquei Claret Barcelona, és una entitat sense ànim de lucre que té la finalitat de fomentar i desenvolupar la pràctica de l’hoquei patins i col∙laborar en la formació integral de la persona; sabem que entrenant, jugant i relacionant‐se amb companys i companyes, l’esportista està aprenent a desenvolupar‐se dins la societat.

Visió

El Club Hoquei Claret Barcelona vol contribuir a la formació integral com a persones i membres de la societat als nois i noies en edat escolar, mitjançant els valors de la pràctica de l’hoquei patins.

Valors

El Club Hoquei Claret es fonamenta en un esperit esportiu solidari i d’equip: esforç, companyerisme, respecte, responsabilitat per un mateix i per la resta de l’equip, disciplina, treball conjunt, ganes de superació i actitud positiva.

La formació dels jugadors fa èmfasis en l’actitud i l’esforç per aprendre i cooperar amb tots els companys i amb el cos tècnic.

El Club té una labor fonamentalment educadora, complementària de la de l’escola i la família, alineant‐se amb el Caràcter propi de l’Escola Claret, on esta ubicat. Per a complir aquesta funció, la filosofia principal del Club està basada en la de l’esperit esportiu, i conforme als principis que constitueixen aquest Ideari i es concreta en aquest compromís de tots els integrants del Club.