Resultats

Podeu veure els resultats de cada grup actualitzats en les aplicacions de la fecapa.

  • Usuari:          claret
  • Password:   claret

 

I també els podeu seguir a twitter

   

Podeu accedir al enllaç per veure les  classificacions.

/** * The template for displaying the footer * * Contains footer content and the closing of the #main and #page div elements. * * @package WordPress * @subpackage Twenty_Fourteen * @since Twenty Fourteen 1.0 */ ?>