COMUNICATS


 ENTRENAMENTS PER VACANÇES

Durant les vacances de Nadal, els equips de Prebenjamíns (Iniciació, A, B i Minifem) entrenarán els dies 28/12, 2/1 i 4/1 a les 16:00.

El día 7/1 entrenarán amb normalitat tots els equips.

 

 

 

/** * The template for displaying the footer * * Contains footer content and the closing of the #main and #page div elements. * * @package WordPress * @subpackage Twenty_Fourteen * @since Twenty Fourteen 1.0 */ ?>