Ajudar l’hoquei no costa res

La campanya “Ajudar a l’hoquei no costa res” es una iniciativa de l’hoquei Claret amb un doble objectiu.

  • Promocionar el comerç de proximitat en el nostre entorn.
  • Difusió de informació interessant per els membres del nostre club.

Per això, es proposa la creació de micro patrociní de manera que per la quantitat fixe de 30€ mensuals qualsevol entitat col·laboradora es dóna a conèixer al nostre web.

  • Banner en totes les pàgines del web.
  • Enllaç a la pàgina web de la entitat col·laboradora.
  • Difusió de campanyes i promocions.

La publicació setmanal d’horaris i resultats de la competició dels nostres equips permet garantir les visites tant de membres del nostre club com dels clubs que han de jugar contra l’hoquei Claret, això suposa una mitjana de 300 visites cada setmana.

La repetibilitat d’aquestes visites assegura una gran eficàcia en fer arribar la informació més actualitzada als nostres membres.

A més, aquesta petita inversió estarà destinada al foment de la pràctica de l’hoquei sobre patins i l’ajut al seu desenvolupament en la nostra ciutat.

Per col·laborar amb nosaltres, cal fer…

  1. Omplir el full de col·laboració.  Full dades patrocinador
  2. Enviar-ho al correu del club   hoqueiclaret@gmail.com
/** * The template for displaying the footer * * Contains footer content and the closing of the #main and #page div elements. * * @package WordPress * @subpackage Twenty_Fourteen * @since Twenty Fourteen 1.0 */ ?>